Vedtatt på styremøte 29. februar 2012

1.Bærum Pikekor bruker Bærumsbunaden som kordrakt under konserter og andre arrangementer.

2.Hvert medlem får mot kvittering, etter opptak i Hovedkoret, utlevert en bunad bestående av stakk, forkle, skjorte og sølje.

 

Det utleveres også en noteperm – noter utleveres etter behov.Medlemmet holder selv sorte strømper og bunadsko (evt. sorte, lave sko – ikke lakksko) til bunaden.

3.Ved utlevering av bunad betaler medlemmet en avgift på kr 1.000,-.Ved uttreden av koret innleveres bunaden innen 30 dager fra utmelding. Bunaden leveres renset og sammen med utleverte noter og noteperm.

 

Det beregnes kr 500,- pr påbegynt termin etter utmelding som avgift for sen innlevering.

Bunad som ikke er innlevert innen ett år blir belastet til dagens innkjøpspris for erstatningsbunad.

4.Medlemmet plikter å vedlikeholde utlevert utstyr og til enhver tid å sørge for at bunad og noter er i en slik stand at de på kort varsel kan tas i bruk.

 

Ved tap av bunad, skjorte, forkle eller pins, blir medlemmet belastet med en erstatningssum som dekker korets tap. Erstatningssum skal imidlertid ikke overstige kr 1000,-. Det ilegges ikke ny avgift ref. pkt. 3.

Medlemmet må selv sørge for å varsle korets bunadforvalter om behov for bytte av størrelse eller om skader eller slitasjer, og må selv gjøre nødvendige endringer på bunaden slik at den passer.

  • Stakkens lengde skal være 30 cm fra gulv
  • Forkleets lengde skal være 20 cm fra stakkens underkant
 5. Korets bunad tillates ikke brukt utenom korsammenheng.

 6. Smykker skal ikke brukes sammen med bunad. Armbåndsur bør unngås og må eventuelt bæres skjult av mansjetten. Diskret tradisjonelt bunadssølv og korets nåler kan brukes. Øre- og hårpynt må være diskret og i bunadens farger og stil.

 7. Ved permisjon med varighet over et halvt år skal bunad, noter og utdelt noteperm innleveres til bunadsforvalteren før permisjon trer i kraft.

 8. Bunaden må ikke maskinvaskes.

 9. Noteperm og noter som utleveres er korets eiendom. Medlemmet plikter å holde notepermen og de utleverte notene i orden, og å bringe dem med til øvelse og opptreden.

 

Ved tilbakelevering skal notene være ordnet alfabetisk etter tittel.