Opptak og prøvesang til Bærum Pikekor foregår ved oppstart av hvert semester. Vi har tre kor som øver i Helgerud kirke på torsdager (vi følger skoleruta).

 • Aspirantkor 
 • Juniorkor 
 • Hovedkor 

Aspirantkoret vårt er for jenter som går i 2. og 3. klasse. I Aspirantkoret er det ikke noe krav om prøvesang, alle er velkomne til å bli med. Øvelser foregår i Helgerud Kirke på torsdager kl 17-18 under ledelse av dirigent Ingrid Stige. Den sommeren koristene går fra 3. til 4. klasse, flyttes de over i juniorkoret vårt.

Juniorkoret vårt er for jenter fra 4. klasse og oppover. I Juniorkoret er det heller ikke krav om prøvesang, alle er velkomne til å bli med. Øvelser foregår i Helgerud kirke på torsdager kl 17-18 under ledelse av dirigent Christina Thingvold. De eldste juniorkoristene er også med i en suppleantgruppe som forberedelse til opptak til hovedkoret. Suppleantene våre øver en time ekstra på torsdager (dvs til kl 19), noen ganger sammen med hovedkoristene.

Hovedkoret vårt er for de litt eldre jentene og her er det krav om prøvesang. Dersom du ikke har vært med i juniorkoret vårt, kan du søke om opptak og prøvesang her det kalenderåret du fyller 14 år. Dersom du har gått i juniorkoret minst ett år, kan du søke om opptak og prøvesang det kalenderåret du fyller 12 år. Hovedkoret øver i Helgerud kirke på torsdager kl 18-20. I tillegg vil det forekomme enkelte stemmeøvelser på onsdager. Vi har også øvelsesseminar et par helger i året. Det er Ingrid Stige som er hoveddirigent, mens Christina Thingvold assisterer.

Hva tilbyr vi koristene våre?
Som medlem av Bærum Pikekor får du ukentlige korøvelser der du lærer stemmebruk og sang i gruppe. I løpet av året har vi også en rekke aktiviteter som du får ta del i:

 • halvårlige konserter for alle korene 
 • "Bakjulsfest" i januar og sommerfest i juni for alle korene
 • Sosiale kvelder for junior- og aspirantkorister
 • Helgeseminarer for hovedkoristene. Noen av disse er borteseminarer med sosialt samvær på kvelden.
 • Kortur for hovedkoristene. Dette har normalt skjedd annenhver sommer
 • Økonomisk støtte for enkelte eksterne arrangementer og kurs. Vi har for eksempel tidligere gitt støtte til å delta på dirigentkurs og korsommeruka til Ung i kor, noe som har vært veldig populært
Vi er stolte av at vi har pleid å ha et godt sosialt miljø i korene våre og vi har mange jenter som blir værende hos oss i hele oppveksten.

Hva forventer vi av koristene våre og deres foresatte?
Korsang er å spille på lag og det kreves full innsats fra alle for at koret skal bli så godt som mulig både musikalsk og sosialt. Vi forventer derfor at du som korist:
 • møter presis på alle øvelser
 • har med en mappe til å oppbevare noter i til hver øvelse samt blyant til å gjøre notater med 
 • lytter til beskjeder fra dirigenten og følger dennes instruksjoner
 • melder fra dersom du ikke kan komme på en øvelse
 • er vennlig og hjelpsom med medkoristene dine

All administrasjon og gjennomføring av korets aktiviteter skjer på frivillig dugnadsarbeid fra foreldrene. Det er bare dirigentene som har betalt for å jobbe med koret. Hovedtyngden av det administrative arbeidet gjøres av foreldrene som sitter i styret. Vi har ulike arbeidsgrupper som skal hjelpe styret med gjennomføring av aktiviterer:

 • Vaktgruppe for hovedkoret - foresatte i denne gruppen har ansvaret for å ordne med pausefrukten som hovedkoristene får på hver øvelse. 
 • Konsertgruppe - foresatte i denne gruppen hjelper til med gjennomføringen av våre halvårlige konserter. Det kan dreie seg om å henge opp plakater, bistå i billettluka, være med på å arrangere cafesalg i pausen eller lignende. 
 • Festgruppe - foresatte i denne gruppen hjelper til med å arrangere våre halvårlige fester; bakjulsfesten og sommeravslutningen. 
 • Ressursgruppe for aspirant- og juniorkorene - foresatte i denne gruppen hjelper til med ad hoc-oppgaver knyttet til disse to korene. Det kan f.eks. være kjørehjelp eller det å være en ekstra voksenperson tilstede på sangoppdrag.

Hva koster det å være med i Bærum Pikekor?
Medlemmer i Bærum Pikekor betaler en fast medlemskontingent per påbegynte semester. Medlemskontingenten vår er for tiden:

 • aspiranter og juniorkorister kr 1100
 • hovedkorister kr 2400 - 200kr går til bunadsfond 

Det gis 25% søskenmoderasjon pr søster fra og med nr. 2. Regler for kontingent finner du i § 11 i vedtektene våre. 

For nye hovedkorister tilkommer det i tillegg et engangsgebyr ved utlevering av korbunaden som for tiden er på kr 1.000. Det står mer om dette i bunadsreglementet vårt. 

Det vil også være aktuelt med betaling av egenandel når koret skal på kortur til utlandet, ha borteseminarer eller lignende aktiviteter som kan være ekstra kostnadskrevende. Omfang av dette vil være avhengig av korets økonomi.

Medlemskap i korene løper til de sies opp skriftlig til styret på epostadresse medlem@baerumpikekor.no.

Bli med!

Har du lyst til å prøvesynge i hovedkoret vårt eller bli medlem i aspirant- eller juniorkoret vårt fyll ut og send inn skjemaet i lenken nedenfor:

http://barumpikekor.portal.styreweb.com/arrangement/Register?ID=16617-ABCE

Vi gjør oppmerksom på at du ikke vil bli kontaktet før det er tid for nytt inntak av korister. Dette skjer normalt ved starten av et nytt semester i august og januar. Søker du opptak i hovedkoret vil du da få informasjon om hva du skal forberede samt tid og sted for prøvesang. Har du meldt deg inn i junior- eller aspirantkoret vil du få informasjon om tid og sted for første øvelse.


Velkommen til oss!