Vi har to faste dirigenter i Bærum Pikekor:

Ingrid Stige er vår hoveddirigent. Hun har vært dirigent i Bærum Pikekor siden høsten 2008 og har hovedansvaret for Hovedkoret og Aspirantkoret. Hun er utdannet ved Norge Musikkhøgskole (NMH) med kandidatstudiet i sang og musikkpedagogikk (2008), mastergrad i utøvende sang (2013) og videreutdanning i ensembleledelse. Ingrid er også frilanssanger, dirigerer damekoret Tonus og bedriftskor på NAV i Oslo, jobber som sangpedagog på Musikkteaterhøyskolen og som praksisveileder for sangpedagogikkstudentene på NMH.


Christina Thingvold har vært dirigent i Bærum Pikekor siden høsten 2010 og har hovedansvaret for Juniorkoret i tillegg til at hun er assisterende dirigent for hovedkoret. Hun er utdannet ved Norges Musikkhøgskole med kandidatstudiet i sang og musikkpedagogikk (2012). Christina jobber også som frilans sanger, blant annet i kvintetten Fauna, og som sangpedagog, blant annet for Sølvguttene.