Formålet med Bærum Pikekor er å fremme sangens utbredelse samt gi medlemmene en god opplæring i musikk og sang. Vi legger vekt på å holde et høyt nivå, noe som ikke er mulig uten at alle yter en innsats. Det stilles strenge krav til medlemmer, som det fremgår av vedtekter og reglement. Å synge i kor er å spille på lag, det kreves full innsats for å oppnå resultater. Vi legger også vekt på å at koret skal være et hyggelig sted å være. Og vi ser at mange av våre korister blir hos oss over mange år nettopp på grunn av denne gode kombinasjonen med musikalske utfordringer i et godt sosialt miljø.

Koret er for tiden inndelt i følgende undergrupper:

Aspirantkor - for jenter som går i 2. og 3. klasse. Aspirantene får i løpet av denne tiden enkel kunnskap i bl.a. stemmebruk og sang i gruppe og det er dirigent Marius Solevågseide som er kunsterisk ansvarlig for denne gruppen.

Juniorkor - for jenter som går i 4. til og med 6. klasse. Juniorkoristene får i løpet av denne tiden kunnskap i bl.a. stemmebruk, notelære og flerstemt sang. De eldste juniorkoristene deltar i en suppleantgruppe som har utvidet øvelse en gang i måneden for forberedelse til opptak i hovedkoret. Dirigent Christina Thingvold har det kunstneriske ansvaret for Juniorkoristene. 

Hovedkor - for jenter fra 7. klasse og oppover. I hovedkoret arbeides det videre med utvikling av Opptak skjer på grunnlag av prøvesang for dirigentene og skjer ved semesterstart hvert halvår. Det er dirigent Christina Thingvold som har det kunstneriske hovedansvaret for hovedkoristene. Dirigent Marius Solevågseide supplerer og har egne øvinger med deler av koret eller enkelte stemmegrupper.

Alle korene øver på torsdager i Helgerud kirke. Aspiranter og juniorkor øver kl 16.45-17.45 og Hovedkoret øver kl 17.45-20.15. 

Bærum Pikekor har Bærumsbunaden som sin kordrakt. 

Litt om driften vår

Bærum Pikekor er et foreldredrevet kor som finansierer sin drift ved hjelp av medlemskontingent, offentlige støttemidler og inntekt fra engasjementer som sommerkonsert, adventskonstert og oppdrag for næringslivet og private. Inntektene våre dekker honorar til dirigenter, innkjøp av korbunader, noter, leie av øvingslokaler, samt subsidiering av konserter, turer, seminarer og andre aktiviteter. Koristenes foresatte bidrar til gjennomføringen av korets aktiviteter gjennom deltakelse i forskjellige arbeidsgrupper (vaktgruppe, konsertgruppe, festgruppe osv).

Bærum Pikekor er tilsluttet Ung i Kor (UiK) og har gjennom dem forsikret sine medlemmer mot ulykker som skjer på vei til, fra, under øvelser, seminarer, arrangementer og turer.

Bærum Pikekor mottar driftsstøtte fra Bærum Kommune.